หนังสือราชการ

การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) (ด่วนที่สุด)

วันที่ : 31 พ.ค. 2561

เลขที่ : นบ0023.1/ว550

เรื่อง : การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) (ด่วนที่สุด)

ไฟล์แนบ : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประเภท : ประเภทที่ 1