ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน / งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63