ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ไถฟาร์ม หมายเลขทะเบียน ตค-๑๒๐๘ นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๓ โดยเฉพาะเจาะจง (ุ20/12/2562