ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูน้ำบริเวณคลองสามวังปิดปากคลองบางบัวทอง หมูที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(28/08/2563)