ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-8321 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-54-0009 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยเฉพาะเจาะจง (08/07/2563)