ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามพลาสติกกลางแจ้งสำหรับเด็ก (ชุดใหญ่) ติดตั้งบริเวณโรงเรียนแสงประเสริฐ จำนวน ๑ ชุด  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(27/04/2563)