ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดเพื่อกันลูกฟุตบอลในโรงยิม หมูที่ ๙ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(21/04/2563)