ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(20/04/2563)