ติดต่อเรา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
เลขที่ 111 หมู่ 4 ตำลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-1575620-4 แฟกซ์ 02-1572625

e-mail : admin@bbt.go.th

ส่งข้อความ