ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่องการงดใช้สถานที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เป็นการชั่วคราว