ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563