ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง