กิจกรรม

นายกออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุหมู่ 1

นายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เดินทางเยี่ยมผู้สุงอายุ หมู่ 1 เพื่อให้กำลังใจผู้สูงอายุในพื้นที่