กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบางบัวทอง โดยมีกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆประชุมประชาคมตามหมู่บ้าน