กิจกรรม

เทศบาลเมืองมาบตาพุตได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง